Publikationer & Artikler

Biogødning er sund fornuft

Anvendelse af restprodukter er win-win for landmand og samfund. De politiske vinde har opgraderet affald til at være en ressource. Hos Miljøservice har vi specialiseret ...
Læs mere →
Publikationer & Artikler

Slam på marken: risiko eller ressource?

Nedbrydning og effekter på marken. Det Strategiske Miljøforskningsprogram. I de seneste 20 år har der været stillet krav til kvaliteten af spildevandsslam, der spredes ud ...
Læs mere →
Publikationer & Artikler

Hvidbog om biogødning

Genanvendelse af biogødning og anden affalsbiomasse til jordbrugsformål. Brancheforeningen Genanvend Biomasse iværksatte i efteråret 2005 udarbejdelsen af en hvidbog om alle eventuelle effekter af biogødning ...
Læs mere →
Publikationer & Artikler

Miljøstyrelsen – målsætning for genanvendelse af spildevandsslam

Spildevandsslam Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018 opstiller retningslinier for behandling af spildevandsslam. Målsætningen er, at 80 procent af fosforen fra spildevandsslam i 2018 genanvendes ved udbringning ...
Læs mere →