Referencer

Udvalgte referencer

Miljøservice A/S har en stor interesse i at servicere vore kunder optimalt. Det giver tilfredse og loyale kunder. For at sikre kvaliteten i vort arbejde foretager vi jævnligt kundetilfredshedsundersøgelser, som herefter analyseres. Resultaterne er et vigtigt bidrag til at Miljøservice A/S hele tiden er fokuseret på kundernes behov. 

Vi har heldigvis mange tilfredse kunder. Her er et lille ”udpluk” af kunder og samarbejdspartnere og deres opfattelse af samarbejdet med Miljøservice A/S.

Daka Biodiesel

Miljøservice har siden 2010 formidlet kaliumsulfat fra Daka. Efter indledende møde i sommeren 2010 startede samarbejdet sidst på året med oplagring af kaliumsulfat i "Miljøservice Slamhotel I/S" og efterfølgende med salg og distribution af produktet til landmænd.

Frederikshavn Forsyning

Rensningsanlæggene under Frederikshavn Forsyning producerer fortrinsvis landbrugsegnet A-slam, men en gang i mellem kan der være en analyse som ikke overholder de strenge danske kvalitetskrav.

Møllerup Gods

Godsejer Anne Sophie Gamborg er bevidst om kredsløbstankegangen og finder det naturlig at landbrug og samfund hjælper hinanden. Derfor har Møllerup Gods ved Rønde anvendt biogødning i mange år.

Egå og Viby rensningsanlæg

Miljøservice har i over 20 år bortskaffet slam fra større rensningsanlæg i Århus. Siden 1999 har vi afsat slam fra Egå og Viby rensningsanlæg, hvilket udgør ca. 50% af alt slam fra Århus Vand.

Arla, Høgelund Mejeri

Miljøservice har siden midt i 90´erne haft ansvaret for afsætning af slam fra Arla's eget rensningsanlæg, som producerer ca. 4.000 t/år. Rensningsanlægget blev moderniseret i 2012 hvilket indebar at den tidligere bufferkapacitet blev nedlagt. Derfor sørger Miljøservice for at mellemlagre alt slam i lejede gylletanke indtil udspredningen.

Fra problem til værdi. Vi har efterhånden et etableret samarbejde med Miljøservice. Virksomheden har på alle måder løst opgaven med bortskaffelse og nyttiggørelse af vort kaliumholdige restprodukt på en meget tilfredsstillende, professionel og effektiv måde. Miljøservice as tilførte vores kaliumsulfat en ny ide og det har haft stor betydning.

Et smertefrit leverandørskifte. Miljøservice sprang til med kort varsel og håndterede spildevandsslammet fra vore 3 rensningsanlæg. Det betød at vi som producent af slam ikke på noget tidspunkt fik ulemper af leverandørskiftet. Opgaven blev løst professionelt og effektivt for både A- og B-slammets vedkommende.

Et professionelt samarbejde med Miljøservice. Vort samarbejde med Miljøservice har fungeret upåklageligt i mange år. Vi har gennem efterhånden mange år været glad for vores aftale med Miljøservice. – De har styr på dokumentationen og al papirgangen der følger med modtagelsen af slam.

En meget tilfredsstillende aftale. Bortskaffelsen af mejerislammet fra vor vor osteproduktion er i mange år varetaget af Miljøservice. Opgaven er gennem alle årene blevet løst på en ansvarlig og effektiv måde. Miljøservice as varetager opgaven i hovedentreprise, hvilket betyder at vi ikke skal bruge resourcer på finde transportører, lagre og udfylde nødvendige dokumenter.