Certificeret virksomhed

Hos Miljøservice har vi fokus på kvalitetsstyrring så vi kan sikre at vi får dig som tilfreds og loyal kunde, bl.a. derfor er vi ISO certificeret. Vores Miljømål opnår vi med ISO 14001 og er afgørende for at vi hele tiden finder nye steder at forbedre miljøindsatsen på.

ISO 14001 certificeret

Miljøledelsessystemet hjælper virksomheden med at skabe fokus på de væsentlige miljøforhold og er et redskab til det systematiske miljøarbejde, hvor der skabes løbende forbedringer. Dette kan eksempelvis være energibesparelser, minimering af affaldsproduktion, og mere effektiv planlægning og udnyttelse af ressourcer i produktionen m.v.

Det er typisk i arbejdet med de løbende forbedringer samt via den øgede fokus på god driftsstyring, at virksomheder med miljøledelse kan opnå miljø- og konkurrencemæssige fordele.

ISO 9001 certificeret

Siden 2010 har Miljøservice været ISO 9001 certificeret indenfor ledelsessystemets der omfatter: Bortskaffelse af restprodukter til jordbrug og energiformål.

ISO 9001 handler om sund fornuft

Kvalitetsstandard ISO 9001 handler simpelthen om, at alle i virksomheden – ved at bruge deres sunde fornuft – anvender kvalitetsstandarden ISO 9001, som et effektivt styringsværktøj. Det vil sige, at ledere og medarbejdere…

  • Undersøger om virksomheden ”gør de rigtige ting” og ikke kun om man ”gør tingene rigtigt”
  • Sætter kraftigt fokus på forebyggelse af fejl, bl.a. ved leverandørvalg, kundeleverancer og produktudvikling
  • Involverer sig i de løbende forbedringer
  • Kritisk vurderer effektiviteten af de nuværende rutiner.

Kronen på værket er certificeringen!

Når Miljøledelses-/Kvalitetssystemet er implementeret kommer kronen på værket med den afsluttende officielle certificering. Med certificeringen beviser virksomheden overfor kunder, leverandører og myndigheder, at den officielle standards forskellige krav opfyldes og at virksomheden har en vilje til fortsat at arbejde aktivt med miljøforbedringer.