Fødevarevirksomheder

Biogødning fra landbrugets følgevirksomheder

Miljøservice afsætter processpildevandsslam af både vegetabilske og animalske oprindelse. Produkterne er bl.a. biogødning fra mejerier og kondensat eller processpildevand fra fødevareproducenter.

Lavt indhold af uønskede stoffer

Vor erfaring med biogødning fra fødevareproducenter er karakteriseret ved et højt og attraktivt gødningsindhold og meget lavt indhold af tungmetaller samt ingen miljøfremmede stoffer. Der er normalt ingen afgrøderestriktioner eller nedmuldningskrav. I nogle tilfælde kan udbringningen ske sammen med gylle hos landmanden.

Lagre kan tilbydes

Typisk har producenterne meget lille stødpudelager og dermed er det af afgørende betydning at produkterne løbende fjernes fra produktionsstedet. Her kan Miljøservice også yde bistand da vi råder over eller har kendskab til mange egnede lagre, ligesom vi har erfaring at finde nye og få dem miljøgodkendt.

Henvend dig til os

Ønsker du vor hjælp til et affaldsprodukt, så tøv ikke med at henvende dig og lad os sammen vurdere mulighederne. Vi kan både tilbyde afsætningssikkerhed og indgå aftale om totalentreprise, der omfatter løbende afhentning, opbevaring i miljøgodkendt lager, aftale om slutdisponering samt ikke mindst administration og sporbarhed.

Er jeres virksomhed ISO certificeret er det muligt at integrere jeres retningslinier i vort kvalitetsprogram således at der er fuld åbenhed og tryghed i opgaveløsningen.