Biogasanlæg

Der er fuld gang i etablering af biogasanlæg

Der er grøde i biogasbranchen og mange anlæg er indviet de sidste par år og lige så mange er under projektering. Dermed vil det være stigende behov for forskellige (energiholdige) restprodukter til supplering af inputtet af gylle ligesom det også kan være behov for afsætning af  ”ekstramængden” af den afgassede biomasse, da landmændene normalt kun tage samme kvantum retur som de leverer til anlægget.

Miljøservice kan hjælpe med begge dele, herunder også den pladskrævende oplagring i gylletanke.

Som en udløber af vor involvering i biogas har Miljøservice i flere år formidlet BioFiber fra Maabjerg Bioenergy A/S i Holstebro.

BioFiber - et tiltalende gødningsprodukt

BioFiber er den faste del fra separation af afgasset husdyrgødning, energiafgrøder og organiske restprodukter som valle og kartoffelpulp. BioFiberen er tørt og tiltalende produkt der er blevet meget efterspurgt da det en koncentreret gødning med god udnyttelse af kvælstof og fosfor.

Formidlingen af BioFiber sker naturligvis med fuld dokumentation til myndigheder og producent

Henvend dig til os

Ønsker du vor hjælp til et affaldsprodukt, så tøv ikke med at henvende dig og lad os sammen vurdere mulighederne. Vi kan både tilbyde afsætningssikkerhed og indgå aftale om totalentreprise, der omfatter løbende afhentning, opbevaring i miljøgodkendt lager, aftale om slutdisponering samt ikke mindst administration og sporbarhed.

Er jeres virksomhed ISO certificeret er det muligt at integrere jeres retningslinier i vort kvalitetsprogram således at der er fuld åbenhed og tryghed i opgaveløsningen.