Kaliumsulfat

Hej jeg hedder Joachim, vil du gerne vide mere, så er du velkommen til at kontakte mig.

Kaliumsulfat er et hygiejniseret restprodukt fra DakaBiodiesel. Tilgængeligheden af næringsstofferne er på niveau med handels- og husdyrgødning. Der er ingen afgrøderestriktioner forbundet med anvendelsen.

Anvendelse

Der er ingen afgrøderestriktioner forbundet med anvendelsen af kaliumsulfat. Det må bruges i alle former for konventionelle sædskifter, også grovfoder og kartofler, og skal ikke medregnes i gødningsregnskab. 

Indhold

(K) Kalium ca. 170 kg. / t.
(S) ca. 80 kg. /t.

Levering

Kaliumsulfat leveres til iblanding i gylle

Fyldningen sker med lastbilgrab, og vi anbefaler 20-25 t kaliumsulfat pr. 1.000 m3 gylle. Derved tilføres ca 100 kg K og 50 kg S + gyllens indhold, pr. ha.

Oprindelse

Kaliumsulfat er et hygiejniseret restprodukt fra DakaBiodiesel.

Konsistens

Kaliumsulfat har en tyk-flydende konsistens der gør det optimalt til opblanding i gylle eller andre flydende restprodukter med lavt indhold af kalium og svovl.

Gode grunde til at bruge kaliumsulfat fra Miljøservice

Koncentreret kaliprodukt med sterilt udfældet klorfattigt kalium og svovl fra biodiesel produktion.
Velegnet til iblanding i gylle og flydende restprodukter med lavt kalium og svovl indhold for derved at optimere næringsstofsammensætningen
Må bruges i alle former for konventionelle sædskifter, også grovfoder og kartofler, og skal ikke medregnes i gødningsregnskab.
Pr ton modtages der ca 170 kg klorfattigt kalium og 80 kg klorfattigt svovl.

Se levering af af kaliumsulfat i videoen herunder:

Genanvendelse af restprodukter gavner naturen og miljøet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hvordan gør du