Kaliumsulfat

Hej jeg hedder Joachim, vil du gerne vide mere, så er du velkommen til at kontakte mig.

Kaliumsulfat er et hygiejniseret restprodukt fra DakaBiodiesel. Tilgængeligheden af næringsstofferne er på niveau med handels- og husdyrgødning. Der er ingen afgrøderestriktioner forbundet med anvendelsen.

Nyeste opgørelse viser at hele 77% af den biogødning, der produceres på kommunale danske rensningsanlæg udbringes på landbrugsjord. Det er den højeste andel nogensinde og viser dels at en stor del af biogødningen kan overholde de strenge danske grænseværdier for uønskede stoffer,  som i parentes bemærket er noget nær Europas skrappeste, og dels at danske landmænd har tillid til produktet og ser en både økonomisk fordel og en positiv effekt i marken.

Hvorfor bruge kaliumsulfat fra Miljøservice

Koncentreret kaliprodukt med sterilt udfældet klorfattigt kalium og svovl fra biodiesel produktion.
Velegnet til iblanding i gylle og flydende restprodukter med lavt kalium og svovl indhold for derved at optimere næringsstofsammensætningen
Må bruges i alle former for konventionelle sædskifter, også grovfoder og kartofler, og skal ikke medregnes i gødningsregnskab.
Pr ton modtages der ca 170 kg klorfattigt kalium og 80 kg klorfattigt svovl.

Indhold

Næringsstoffer

(K) ca. 170 kg. / t.
(S) ca. 80 kg. /t.

Konsistens

Kaliumsulfat har en tyk-flydende konsistens der gør det optimalt til opblanding i gylle eller andre flydende restprodukter med lavt indhold af kalium og svovl.

Leveres til iblanding i gylle

Fyldningen sker med lastbilgrab, og vi anbefaler 20-25 t kaliumsulfat pr. 1.000 m3 gylle. Derved tilføres ca 100 kg K og 50 kg S + gyllens indhold, pr. ha.

Hvem kan modtage kaliumsulfat

Der er ingen afgrøderestriktioner forbundet med anvendelsen af kaliumsulfat. Det må bruges i alle former for konventionelle sædskifter, også grovfoder og kartofler, og skal ikke medregnes i gødningsregnskab. 

Genanvendelse af restprodukter gavner naturen og miljøet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Restprodukter kan kombineres

Restprodukter kan kombineres ud fra affald til jord-bekendtgørelsen om maksimal 170 kg total-N/år. Hvis man kun supplerer biogødning med handelsgødning er der ingen problemer, men en kombination med husdyrgødning er også muligt.

Vi leverer i hele landet

Miljøservice servicerer hele landet, og har en en lang række indlejede lagre, der er lagt strategisk rigtigt i forhold til rensningsanlæg og udspredningsarealer. Miljøservices gødningsprodukter stammer endvidere alle fra lokalområdet, hvorved transport minimeres og giver mindst muligt klimaaftryk. Desuden substitueres især fosfor, som alternativt vil skulle importeres fra fjerne lande.

Hvordan gør du