Forbrænding & varmeforsyning

Mineralske restprodukter med gødningsværdi

Ved forbrænding af halm og træ/flis i kraftværker afbrændes kulstof og kvælstof, men i bundasken tilbageholdes fosfor og kalium og derfor har det en gødningsmæssig værdi. Ren halmbundaske er mest attraktiv for landmanden da kaliumindholdet er 3-4 gange højere som flisaske.

Til gengæld er det kun flisaske som må anvendes af økologer.

Bioaskebekendtgørelsen sætter reglerne

Asken udbringes på jordbrug efter Bioaskebekendtgørelsens anvisninger som i mange henseender ligner det vi kender fra Slambekendtgørelsen, herunder krav om maksimal udspredning af 90 kg P i enhver 3-års planperiode.  

Halmasken kan med fordel komme retur til markerne hvorfra halmen til indfyringen er leveret. På den måde får man en højere P og K gevinst til gengæld for at man har afgivet halmens kulstof til forbrændingen.Flisaske har højere indhold af Cadmium og her det sædvanligvis dette tungmetal som sætter loftet for dosering.

God udnyttelse af næringsstoffer

Landsforsøg fra 2006 viser god udnyttelse af fosfor og kalium, både i udbringningsåret og årene efter – særligt på arealer med lave tal

Henvend dig til os

Ønsker du vor hjælp til et affaldsprodukt, så tøv ikke med at henvende dig og lad os sammen vurdere mulighederne. Vi kan både tilbyde afsætningssikkerhed og indgå aftale om totalentreprise, der omfatter løbende afhentning, opbevaring i miljøgodkendt lager, aftale om slutdisponering samt ikke mindst administration og sporbarhed.

Er jeres virksomhed ISO certificeret er det muligt at integrere jeres retningslinier i vort kvalitetsprogram således at der er fuld åbenhed og tryghed i opgaveløsningen.