Recirkulering af ressourcer

Recirkulering af ressourcer

Det er sund fornuft, at recirkulere jordens knappe biologiske nærringsstoffer og nyttiggøre dem. Igen og igen. I over 30 år har Miljøservice sendt ressourcerne i kredsløb ved at recirkulere organisk materiale som gødning til landbruget – til gavn for naturen og miljøet.

Produkter

Genanvendelse af restprodukter

Miljøservice hjælper kommuner, forsyninger, forbrændinger, biogasanlæg og private virksomheder med aftagning af organiske og mineralske restprodukter til genanvendelse. Miljøservice har specialiseret sig indenfor genanvendelse af restprodukter med en væsentlig gødningsværdi, således det kan nyttiggøres som gødning på landbrugsarealer. Miljøservice kan også hjælpe med oplagring.

Vi tilbyder

field_landscape_sky_agriculture_harvest_grass_rural_blue-1237971-min

Gødning til landbruget

Vi tilbyder bæredygtig gødning, der består af restprodukter fra bl.a. fødevareindustri og forsyninger med høj gødningsværdi, som et billigere og grønnere alternativ til handelsgødninng.

dji_0004-min

Håndtering af restprodukter

Vi tilbyder bæredygtig håndtering og afhjælpning af restprodukter med gødningsværdi fra fødevareindustri, private virksomheder, kommunale forsyninger mf. Vi hjælper også med lagring.

...en del af naturens kredsløb

Genanvendelse af næringsstofferne er det bedste eksempel på cirkulær bioøkonomi. Fødevareproduktionen starter på markerne, bearbejdes i fødevareindustrien og ender på vores spisebord, hvorefter nærringsstofferne returneres til markerne.

Recirkulering af næringsstoffer og organisk stof er yderst vigtigt for at mindske vores fossile afhængighed. Miljøservices gødningsprodukter stammer alle fra lokalområdet, hvorved transport minimeres og giver mindst muligt klimaaftryk. Endvidere substitueres især fosfor, som er en kritisk ressource i hele EU, og som alternativt vil skulle importeres fra fjerne lande.

Over 30 år i miljøets tjeneste

Over 30 år i miljøets tjeneste

Affald er en ressource som bør recirkuleres og i Miljøservice har vi specialiseret os i at formidle samfundets og industriens restprodukter til nyttiggørelse. Vi har et stort netværk af samarbejdspartnere og er ajourført viden på lovgivningen. Vi er kendetegnede ved at indgå totalentrepriseaftaler fra restproduktet afhentes, og til det er slutdisponeret, naturligvis med fuld sporbarhed og dokumentation.

Miljøservice startede i 1989 med at stå for genanvendelse af organiske restprodukter fra kommunale rensningsanlæg som gødning til landbruget. Siden har Miljøservice haft en mission om, at succesfuldt og optimalt i samarbejde med vore kunder, genanvende nærringstoffer fra affaldsprodukter til gavn for miljøet og i tråd med regeringens affaldshierakier. En mission som i dag kun er blevet endnu mere aktuelt. Miljøservice arbejder i dag indenfor flere sekstorer, og kan hjælpe med genanvendelse og lagring af de fleste organiske restprodukter.

Publikationer

Biogødning er sund fornuft

Anvendelse af restprodukter er win-win for landmand og samfund. De politiske vinde har opgraderet affald til at være en ressource. Hos Miljøservice har vi specialiseret ...
Læs mere →

Slam på marken: risiko eller ressource?

Nedbrydning og effekter på marken. Det Strategiske Miljøforskningsprogram. I de seneste 20 år har der været stillet krav til kvaliteten af spildevandsslam, der spredes ud ...
Læs mere →

Hvidbog om biogødning

Genanvendelse af biogødning og anden affalsbiomasse til jordbrugsformål. Brancheforeningen Genanvend Biomasse iværksatte i efteråret 2005 udarbejdelsen af en hvidbog om alle eventuelle effekter af biogødning ...
Læs mere →

Lagerplads søges

Egnet lager kan være møddingsplads, plansilo eller hal med betongulv, men den mest udbredte lagertype til dette formål er gylletanke på nedlagte husdyrbrug. 

  • Gylletank, planlager eller hal med fast bund søges til opbevaring af Biogødning (spildevandsslam) i hele Danmark.
  • Vi giver en god lejepris.
  • Vi sørger for indhentning af miljøgodkendelse.

Hvis du har noget at tilbyde, høre vi meget gerne fra dig.

Du finder os i hele Danmark

Miljøservice servicerer hele landet, og har en en lang række indlejede lagre, der er lagt strategisk rigtigt i forhold til rensningsanlæg og udspredningsarealer. Derudover har Miljøservice eget slamhotel beliggende i Hejnsvig.

Vi har også råderet over lagre, som ikke er i brug, og som derfor kan tilbydes producenter, der med kort varsel har behov for opbevaring.

ISO 9001 og 14001 certificeret

Miljøservice har stort fokus på kvalitetsstyring, så vi bedst muligt kan servicere og tilfredsstille vores kunder. Vores ISO-certificeringer er en garanti overfor vores kunder for, at de produkter og services, vi leverer, er af høj kvalitet

Miljøservice er samtidig Miljøsertificeret efter ISO 14001, som sikrer en effektiv styrring af ressourcer og minimalt ressourcespild, samt så lidt forurening som muligt.

Er du vores nye kollega?

Ledige stillinger