Biogødning er sund fornuft

Anvendelse af restprodukter er win-win for landmand og samfund.

De politiske vinde har opgraderet affald til at være en ressource.

Hos Miljøservice har vi specialiseret os i at formidle samfundets og industriens restprodukter til nyttiggørelse – først og fremmest som gødning og jordforbedring til landbrugsjord. Kommunal spildevandsslam (som vi nu kalder biogødning) har altid været vores primære vare, men gennem årene er flere og flere afledte produkter kommet til. Vi har et stort netværk af samarbejdspartnere og ajourført viden på lovgivningen.

Nyeste opgørelse viser, at hele 77% af den biogødning, der produceres på danske rensningsanlæg, udbringes på landbrugsjord. Det er den højeste andel nogensinde og viser, at en stor del af biogødningen kan overholde de danske grænseværdier for uønskede stoffer, som i parentes bemærket er noget nær Europas skrappeste. Andelen viser desuden, at danske landmænd har tillid til produktet og får økonomiske fordele og positiv effekt i marken.

Rig på regnorme, det bliver din jord ved brug af biogødning

Klik her for at læse hele vores brochure