Om os

Profil

Miljøservice a/s blev stiftet ultimo 1989 af en kreds af 7 slamsugerfirmaer. Det var lige efter at første vandmiljøplan, der bl.a. stillede krav til bedre rensning af spildevand, var vedtaget.

Firmaets formål var på privat basis og på ensartet effektiv måde at drive de mange små kommunale rensningsanlæg, der fandtes på det tidspunkt.

Imidlertid var tiden ikke inde til denne privatisering. Faktisk skal vi frem til kommunalreformen i 2007 hvor rensningsanlæg blev udskilt fra kommunerne som selvstændige selskaber – men det er anden historie.

Miljøservice gennem årene

Miljøservice fandt dog hurtig sin niche som formidler af overskudslammet på rensningsanlæggene. Den første slambekendtgørelse kom også i 1989 og stillede betydelig flere krav til slammets kvalitet og anvendelse og papiradministration. Miljøservice har lige siden været bindeled mellem kommuner/Forsyninger og landbruget.

Gennem årene er den formidlende mængde af kommunal spildevandsslam/biogødning steget støt, ligesom vi nu har flere restprodukter på paletten. Vor speciale er dog stadig at den primære slutdisponering er jordbrugsanvendelse.

De 7 slamsugerfirmaer er siden ophørt eller udtrådt. Nuværende ejer Mogens Jensen, købte Miljøservice i 2004 af daværende ejere, ISS og fhv. direktør Bent Christensen.

Mission & Vision

Herunder kan du læse hvad Miljøservice as står for og hvordan vi ser fremtiden – Vi er i udvikling hele tiden og i vores mission og vision kan du læse en kort beskrivelse af vores kerneforretning, og hvilke interessenter der tjenes ved det

Mission

Miljøservice as skal være garant for optimal genanvendelse af affaldsprodukter. Det er vores mission succesfuldt og optimalt i samarbejde med vore kunder, at genanvende affaldsprodukter til gavn for miljøet og i tråd med regeringens affaldshierakier.

Vision

Miljøservice as skal være blandt de førende aktører på markedet.  Virksomheden skal skabe løsninger som er miljøvenlige, fremtidsorienteret og værdifulde for kunderne. 

Vore medarbejdere er vores vigtigste ressource og vi vil skabe høj medarbejder tilfredshed og give mulighed for faglig og personlig udvikling. 

Vi vil sikre en holdbar udvikling på sigt ved konstant at være på højde med den teknologiske og samfundsmæssige udvikling. Miljøservice vil til stadighed udbygge sin markedsandel ved at være konkurrencedygtige, udvide produktsortimentet og levere høje serviceydelser.

30 års knowhow

Miljøservice der blev etableret i 1990, var oprindelig stiftet med henblik på, at stå for driften af de mange små rensningsanlæg. – Ideen slog ikke an. – Med indførelsen af Vandmiljøplan 1, der stillede store krav til dokumentationen i forbindelse med bortskaffelse af slam opstod i stedet ideen om at virksomheden kunne hjælpe med bortskaffelsen af slam og anvende det som gødning til landbruget. – Fra affald til værdifuld ressource.

I dag er der seks ansatte på Miljøservices kontor og der gøres brug af mange underentreprenører strategisk placeret rundt om i landet.

Negativ syn, vendt til en positiv holdning...

Slam på landbrugsjord har i visse kredse haft et negativt image. Holdningen til genanvendelse af slam er i dag mere positiv idet tanken om recirkulation passer godt til regeringens ressourcestrategi, siger direktør Mogens Jensen.

Miljøservice servicerer både private og offentlige virksomheder.

Biogødning er hovedproduktet...

Vi er i dag en væsentlig aktør på markedet og formidler årligt mere end 200.000 ton restprodukter, hvor hovedproduktet er biogødning (slam) fra kommunale rensningsanlæg. Andre produkter er f.eks. mejerislam, kaliumsulfat, have/parkaffald, å grøde, tang og lignende.
Virksomheden har etableret sig som en ressourcespecialist, der gennem forædling af produkterne og innovative løsninger gør en miljørigtig forskel.