Biokompost

Hej jeg hedder Joachim, vil du gerne vide mere, så er du velkommen til at kontakte mig.

Biokompost består af en milekomposteret blanding af biogødning (spildevandsslam), have/parkaffald, sigterester fra tidligere kompostproduktioner og halm.

Biokomposten er en meget tiltalende spagnumlignende vare med et tørstofindhold på ca. 50-60 pct. Komposten sigtes på 25 mm sold og er helt fri for fremmedlegemer.

Hvorfor bruge biokompost fra Miljøservice

Højt indhold af kulstof
Indeholder N, P, Mg, S. Afhængig af anlæg, kan biokomposten også have kalkværdi
Minimale lugtgener
Ingen nedmuldningskrav
Lovpligtig N-udn. er lav i forhold til reelle udnyttelse i marken
Tørstof procent på 50-60%, hvilket gør biokompost til en nem spredebar gødning

Indhold

Lovpligtig N-udnyttelse er kun ca. 10%, men forsøg udført af Patriotisk Selskab viser udnyttelse på 20-30%, og tilbagemeldinger fra vore brugere bekræfter en god N-udnyttelse. 

Næringsstoffer

(P) Fosfor 11 kg. / t.
(N) Kvælstof 11 kg. / t.
(K) Kalium 4 kg. /t.

Miljøservice har aftaler med 2 forskellige komposteringsanlæg, hvorfor næringsstof- indholdet kan variere.

Konsistens

Biokompost har en skovlbar konsistens, der sikrer en ensartet udspredning. Tørstofpct. Ligger på 50-60.

Hvem kan modtage biokompost

Reglerne for anvendelse og udbringning af Biokompost er de samme som for kommunalt biogødning, dog med den forskel, at der ikke er nedmuldningskrav. Det kan derfor uden problemer spredes på vintersæd tidlig forår.

Biokompost må bruges på alle konventionel drevne marker, som får mindre husdyrgødning, end hvad der svarer til 30 kg P pr. ha. pr. år, og hvor afgrøden, jvf affald til jord-bekendtgørelsen må gødskes med biogødning. Økologer har vist interesse i at bruge biogødning, men har endnu ikke et regelsæt klar. 

Restprodukter kan kombineres

Restprodukter kan kombineres ud fra affald til jord-bekendtgørelsen om maksimal 170 kg total-N/år. Hvis man kun supplerer biogødning med handelsgødning er der ingen problemer, men en kombination med husdyrgødning er også muligt.

Vi leverer i hele landet

Miljøservice servicerer hele landet, og har en en lang række indlejede lagre, der er lagt strategisk rigtigt i forhold til rensningsanlæg og udspredningsarealer. Miljøservices gødningsprodukter stammer endvidere alle fra lokalområdet, hvorved transport minimeres og giver mindst muligt klimaaftryk. Desuden substitueres især fosfor, som alternativt vil skulle importeres fra fjerne lande.

Hvordan gør du

Genanvendelse af restprodukter gavner naturen og miljøet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.