Biokompost

Hej jeg hedder Joachim, vil du gerne vide mere, så er du velkommen til at kontakte mig.

Biokompost består af en milekomposteret blanding af biogødning (spildevandsslam), have/parkaffald, sigterester fra tidligere kompostproduktioner og halm.

Anvendelse

Biokomposten er en meget tiltalende spagnumlignende vare med et tørstofindhold på ca. 50-60 pct. Komposten sigtes på 25 mm sold og er helt fri for fremmedlegemer.

Indhold

Lovpligtig N-udnyttelse er kun ca. 10%, men forsøg udført af Patriotisk Selskab viser udnyttelse på 20-30%, og tilbagemeldinger fra vore brugere bekræfter en god N-udnyttelse. 

(P) Fosfor 11 kg. / t.
(N) Kvælstof 11 kg. / t.
(K) Kalium 4 kg. /t.

Levering

Biokompost må bruges på alle konventionel drevne marker, som får mindre husdyrgødning, end hvad der svarer til 30 kg P pr. ha. pr. år, og hvor afgrøden, jvf affald til jord-bekendtgørelsen må gødskes med biokompost.

Reglerne for anvendelse og udbringning af Biokompost er de samme som for kommunalt biogødning, dog med den forskel, at der ikke er nedmuldningskrav. Det kan derfor uden problemer spredes på vintersæd tidlig forår.

Oprindelse

Biokompost består af en milekomposteret blanding af biogødning (spildevandsslam), have/parkaffald, sigterester fra tidligere kompostproduktioner og halm.

Konsistens

Biokompost har en skovlbar konsistens, der sikrer en ensartet udspredning. Tørstofpct. Ligger på 50-60.

Gode grunde til at bruge Biokompost fra Miljøservice

Højt indhold af kulstof
Indeholder N, P, Mg, S. Afhængig af anlæg, kan biokomposten også have kalkværdi
Minimale lugtgener
Ingen nedmuldningskrav
Lovpligtig N-udn. er lav i forhold til reelle udnyttelse i marken
Tørstof procent på 50-60%, hvilket gør biokompost til en nem spredebar gødning

Se spredning af Biokompost i videoen herunder: