Mejerigødning

Hej jeg hedder Joachim, vil du gerne vide mere, så er du velkommen til at kontakte mig.

Mejerigødning, også kaldet mejerislam er et restprodukt fra osteproduktion fra flere Arla mejerier.

Hvorfor bruge mejerigødning fra Miljøservice

Ingen afgrøderestriktioner og må derfor bruges i alle former for sædskifter
Konsistens og næringstof indholdet, minder om gylle fra kvæg, men krav til N-udn. er kun 45%.
Leveres i gylletanke. Landmanden modtager en godtgørelse til dækning af lager- og spredningsugifter.
Ingen nedmuldningskrav og kan derfor udlægges i voksende afgrøder.
Leveres med gylletransporter i den sydlige del af Jylland.

Konsistens

Mejerigødning har en skovlbar konsistens, der sikrer en ensartet udspredning. Tørstofpct.

Genanvendelse af restprodukter gavner naturen og miljøet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Restprodukter kan kombineres

Restprodukter kan kombineres ud fra affald til jord-bekendtgørelsen om maksimal 170 kg total-N/år. Hvis man kun supplerer biogødning med handelsgødning er der ingen problemer, men en kombination med husdyrgødning er også muligt.

Vi leverer i hele landet

Miljøservice servicerer hele landet, og har en en lang række indlejede lagre, der er lagt strategisk rigtigt i forhold til rensningsanlæg og udspredningsarealer. Miljøservices gødningsprodukter stammer endvidere alle fra lokalområdet, hvorved transport minimeres og giver mindst muligt klimaaftryk. Desuden substitueres især fosfor, som alternativt vil skulle importeres fra fjerne lande.

Hvordan gør du