Mejerigødning

Hej jeg hedder Joachim, vil du gerne vide mere, så er du velkommen til at kontakte mig.

Mejerigødning, også kaldet mejerislam er et restprodukt fra osteproduktion fra flere Arla mejerier.

Anvendelse

…..

Indhold

…..

(P) Fosfor
(N) Kvælstof ..........
(K) Kalium
TOC (Kulstof)

Levering

……

Oprindelse

……

Konsistens

Mejerigødning har en skovlbar konsistens, der sikrer en ensartet udspredning. Tørstofpct.

Gode grunde til at bruge mejerigødning fra Miljøservice

Ingen afgrøderestriktioner og må derfor bruges i alle former for sædskifter
Konsistens og næringstof indholdet, minder om gylle fra kvæg, men krav til N-udn. er kun 45%.
Leveres i gylletanke. Landmanden modtager en godtgørelse til dækning af lager- og spredningsugifter.
Ingen nedmuldningskrav og kan derfor udlægges i voksende afgrøder.
Leveres med gylletransporter i den sydlige del af Jylland.