Genanvendelse af biogødning og anden affalsbiomasse til jordbrugsformål.

Brancheforeningen Genanvend Biomasse iværksatte i efteråret 2005 udarbejdelsen af en hvidbog om alle eventuelle effekter af biogødning og andre organiske restprodukter.

Hvidbogen, som skal samle al tilgængelig viden på området, blev i 2006 udarbejdet af KVL (nu Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet) og blev færdiggjort i december 2006. Hvidbogen er sidenhen revideret i 2010 og 2016.

Indholdet struktureres ud fra en liste af Frequently-Asked-Questions (FAQ), opdelt i 4 hovedområder som genanvendelse af affaldsbiomasse til jordbrugsformål kan tænkes at påvirke:  

Sundhed for mennesker og dyr (økotoksicitet)

  1. Vandmiljø, grundvand og andre vandressourcer

  2. Næringsstofudnyttelse og jordens frugtbarhed

  3. Drivhusgasemissioner, jordens kulstofpulje og forsuring

  4. Listen er først og fremmest problem- og ikke produktorienteret.

Klik her for at læse hele Hvidbogen