august 8, 2020

Publikationer & Artikler

Miljøstyrelsen – målsætning for genanvendelse af spildevandsslam

Spildevandsslam Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018 opstiller retningslinier for behandling af spildevandsslam. Målsætningen er, at 80 procent af fosforen fra spildevandsslam i 2018 genanvendes ved udbringning …

Læs mere →