For økologer

Hej jeg hedder Joachim, vil du gerne vide mere, så er du velkommen til at kontakte mig.

Bio/flisaske er et restprodukt fra afbrændt træflis. Ved forbrænding af halm og træ/flis i kraftværker afbrændes kulstof og kvælstof, men i bundasken tilbageholdes fosfor og kalium, som derfor har en gødningsmæssig værdi. 

Hvorfor bruge bio/flisaske fra Miljøservice

Gratis leveret på mark eller på fast plads
Må også bruges i økologisk jordbrug
Miljøservice bidrager med fast økonomisk beløb pr ton til delvis dækning af spredeudgifter
Højt indhold af kalium og fosfor

Indhold

Næringsstoffer

(P) Fosfor 10-70 kg. / t.
(K) Kalium 50-250 kg. /t.

Miljøservice formidler bio/flisaske fra 2 forskellige anlæg. Da den praktiske håndtering fra anlæg til anlæg kan variere, kan der være forskel på den fysiske varer og dermed også doseringerne.

Konsistens

Bio/flisaske har en typisk “aske-konsistens”, som gør den skovlbar, og sikrer en ensartet udspredning.

Hvem kan modtage bio/flisaske

Asken udbringes på jordbrug efter Bioaskebekendtgørelsens anvisninger, som i mange henseender ligner det, vi kender fra affald til jordbekendtgørelsen.

Bio/flisaske må også anvendes af økologer.

Genanvendelse af restprodukter gavner naturen og miljøet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Restprodukter kan kombineres

Restprodukter kan kombineres ud fra affald til jord-bekendtgørelsen om maksimal 170 kg total-N/år. Hvis man kun supplerer biogødning med handelsgødning er der ingen problemer, men en kombination med husdyrgødning er også muligt.

Vi leverer i hele landet

Miljøservice servicerer hele landet, og har en en lang række indlejede lagre, der er lagt strategisk rigtigt i forhold til rensningsanlæg og udspredningsarealer. Miljøservices gødningsprodukter stammer endvidere alle fra lokalområdet, hvorved transport minimeres og giver mindst muligt klimaaftryk. Desuden substitueres især fosfor, som alternativt vil skulle importeres fra fjerne lande.

Hvordan gør du