Er du aftager?

Log ind for at se dine data

Top billede for /vi-aftager-fra/forbraending-varmeforsyning/ Top billede for /vi-aftager-fra/forbraending-varmeforsyning/ Top billede for /vi-aftager-fra/forbraending-varmeforsyning/ Top billede for /vi-aftager-fra/forbraending-varmeforsyning/ Top billede for /vi-aftager-fra/forbraending-varmeforsyning/

Mineralske restprodukter med gødningsværdi

Ved forbrænding af halm og træ/flis i kraftværker afbrændes kulstof og kvælstof, men i bundasken tilbageholdes fosfor og kalium og derfor har det en gødningsmæssig værdi. Ren halmbundaske er mest attraktiv for landmanden da kaliumindholdet er 3-4 gange højere som flisaske.

Til gengæld er det kun flisaske som må anvendes af økologer.

Bioaskebekendtgørelsen sætter reglerne

Asken udbringes på jordbrug efter Bioaskebekendtgørelsens anvisninger som i mange henseender ligner det vi kender fra Slambekendtgørelsen, herunder krav om maksimal udspredning af 90 kg P i enhver 3-års planperiode.  

Halmasken kan med fordel komme retur til markerne hvorfra halmen til indfyringen er leveret. På den måde får man en højere P og K gevinst til gengæld for at man har afgivet halmens kulstof til forbrændingen.

Flisaske har højere indhold af Cadmium og her det sædvanligvis dette tungmetal som sætter loftet for dosering.

God udnyttelse af næringsstoffer

Landsforsøg fra 2006 viser god udnyttelse af fosfor og kalium, både i udbringningsåret og årene efter – særligt på arealer med lave tal

Hej jeg hedder Flemming, vil du gerne vide mere, så er du velkommen til at kontakte mig.

Send os din forspørgsel og lad os kontakte dig

Vil du gerne vide mere om produktet, så send os dine informationer og dit spørgsmål, så undersøger vi sagen og vender tilbage

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/footerBuildingBlock.cshtml)