Er du aftager?

Log ind for at se dine data

Top billede for /for-landmanden/biogoedning/ Top billede for /for-landmanden/biogoedning/ Top billede for /for-landmanden/biogoedning/ Top billede for /for-landmanden/biogoedning/ Top billede for /for-landmanden/biogoedning/

Biogødning

Anvendelse af restprodukter er win-win for landmand og samfund

Ved anvendelse af biogødning (tidligere kaldet spildevandsslam) og andre restprodukter får man en personlig gevinst ved en simpel miljøvenlig handling som en recirkuleringstankegang jo er.

Biogødning har nu været anvendt under kontrollerede forhold siden første vandmiljøplan sidst i 80´erne. Lovgivningen på området er løbende blevet skærpet og både kontrolregler og anvendelse er styret med sikker hånd. Anvendt efter reglerne er der aldrig konstateret negativ bieffekt.

”Dette brød er produceret på en mark hvor der er indkøbt så få, - og genanvendt så mange næringsstoffer som mulig” – det burde være ligetil og en selvfølge at aftagerindustrien solgte genanvendelse mere positiv end tilfældet er. 

Heldigvis er det nu yderst sjælden at der stilles spørgsmåltegn ved lødigheden af biogødning. Det er almindelig anerkendt at det et fuld lovlig gødningsprodukt, hvor der blot er andre regler for anvendelse end eksempelvis husdyrgødning. Det betyder også at tilvalg og fravalg af restprodukter som gødning bør besluttes udfra pragmatisk vurdering af eksempelvis alternativ husdyrgødning, afgrødevalg, handelsgødningspriser, marktryk, jordens beskaffenhed mv.

På indtægtsiden på markbrug er der normalt kun 2 poster, nemlig salg af afgrøder og EU-støtte. Modtagelse af biogødning kan være den 3. mulighed. Det er trods alt sjældent at få et aktiv leveret og spredt omkostningsfrit samt penge oveni.

Fra Mikrorganisme til Biogødning...

Biogødning stammer fra processerne på rensningsanlægget. Mikrorganismer lever af det organiske materiale og næringsstofferne formerer sig voldsomt inden de dør og bliver til den slamrest vi efter en afvanding til en skovlbar konsistens, nu  kalder biogødning. Tørstofindholdet er typisk på 20-25%.    

Plantetilgængelige næringsstoffer i biogødning ved maksimal dosering pr. ha er ca.

N: 45-75 kg/ha
P: 60-70   -
K: 5-20   -
Cu: 00,25   -
Mg: 5-15   -
S 20-30   -

 

Af kvælstoffet frigives 20-50% i løbet af få måneder. Samlet værdital i 1. og 2. år er i størrelsesorden 45% svarende til den lovpligtige udnyttelse. Hertil kommer en ikke ubetydelig eftervirkning. 

Fosfor er et kompleks stof og det meste fosfor, også det fra handelsgødning, bindes i jordpuljen og frigives løbende. For afgrøderne (undtagen dem som har behov for startgødning) betyder det derfor mindre hvilken form fosforen har når det udspredes som gødning. Helt nye forsøg fra 2015 viser da også en god udnyttelse af fosfor i biogødning og andre restprodukter. 
 
Indholdet af Kali er desværre ret lavt i biogødning. Det kan derfor med fordel kombineres med anvendelse af bioaske (halm- eller flisaske), som netop har højt indhold af K.


Hej, jeg hedder André - har du spørgsmål så tøv ikke med at kontakte mig.

Send os din forspørgsel og lad os kontakte dig

Vil du gerne vide mere om produktet, så send os dine informationer og dit spørgsmål, så undersøger vi sagen og vender tilbage

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/footerBuildingBlock.cshtml)