Er du aftager?

Log ind for at se dine data

Top billede for /vi-tilbyder/ Top billede for /vi-tilbyder/ Top billede for /vi-tilbyder/ Top billede for /vi-tilbyder/ Top billede for /vi-tilbyder/

Med biogødning tilfører du mere kulstof til jorden end med gylle

Rig på regnorme – det må du som landmand forvente at dine marker bliver når du udbringer biogødning (tidl. spildevandsslam), eller vore andre restprodukter. Med biogødning tilfører du mere kulstof til jorden end med gylle og handelsgødning og øger den biologiske aktivitet og dermed frugtbarheden. Høje gødningspriser, måske endda i kombinationen med lave afgrødepriser, tilskynder også til at afsøge markedet for alternative gødningskilder.

Måske er det overraskende for mange, men biogødning er nok den mest undersøgte og veldokumenterede gødningstype. Næsten alle landbrug (dog endnu ikke de økologiske) kan bruge biogødning – det er kun et spørgsmål om hvor meget.
Vi har biogødning i det meste af landet. Er du i tvivl om det er noget for dig – så kontakt os og få svar på dine spørgsmål.

Nyeste opgørelse viser at hele 77% af den biogødning, der produceres på kommunale danske rensningsanlæg udbringes på landbrugsjord. Det er den højeste andel nogensinde og viser dels at en stor del af biogødningen kan overholde de danske grænseværdier for uønskede stoffer,  som i parentes bemærket er noget nær Europas skrappeste, og dels at danske landmænd har tillid til produktet og ser en både økonomisk fordel og en positiv effekt i marken.

Hvordan gør du?

Kontakt os og hør om mulighederne i restprodukter

Biogødning

Anvendelse af restprodukter er win-win for landmand og samfund

Biokompost

Biokompost består af en milekomposteret blanding af biogødning (spilde…

Bio/flisaske

BioFiber er den faste del fra separation af afgasset husdyrgødning, en…

Kaliumsulfat

Kaliumsulfat er et værdifuldt restprodukt fra produktion af biodiesel.…

Mejerigødning

Miljøservice har i en årrække bortskaffet flydende biogødning fra oste…

For økologer

Hvis du er økolog, kan Miljøservice levere Have/parkaffald og Træbunda…

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/footerBuildingBlock.cshtml)