Er du aftager?

Log ind for at se dine data

Top billede for /vi-aftager-fra/foedevarevirksomheder/ Top billede for /vi-aftager-fra/foedevarevirksomheder/ Top billede for /vi-aftager-fra/foedevarevirksomheder/ Top billede for /vi-aftager-fra/foedevarevirksomheder/ Top billede for /vi-aftager-fra/foedevarevirksomheder/

Biogødning fra landbrugets følgevirksomheder

Miljøservice afsætter processpildevandsslam af både vegetabilske og animalske oprindelse. Produkterne er bl.a. biogødning fra mejerier og kondensat eller processpildevand fra fødevareproducenter.

Lavt indhold af uønskede stoffer

Vor erfaring med biogødning fra fødevareproducenter er karakteriseret ved et højt og attraktivt gødningsindhold og meget lavt indhold af tungmetaller samt ingen miljøfremmede stoffer. Der er normalt ingen afgrøderestriktioner eller nedmuldningskrav. I nogle tilfælde kan udbringningen ske sammen med gylle hos landmanden.

Lagre kan tilbydes

Typisk har producenterne meget lille stødpudelager og dermed er det af afgørende betydning at produkterne løbende fjernes fra produktionsstedet. Her kan Miljøservice også yde bistand da vi råder over eller har kendskab til mange egnede lagre, ligesom vi har erfaring at finde nye og få dem miljøgodkendt.

Hej jeg hedder Flemming, vil du gerne vide mere, så er du velkommen til at kontakte mig.

Send os din forspørgsel og lad os kontakte dig

Vil du gerne vide mere om produktet, så send os dine informationer og dit spørgsmål, så undersøger vi sagen og vender tilbage

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/footerBuildingBlock.cshtml)