Er du aftager?

Log ind for at se dine data

Top billede for /vi-aftager-fra/biogasanlaeg/ Top billede for /vi-aftager-fra/biogasanlaeg/ Top billede for /vi-aftager-fra/biogasanlaeg/ Top billede for /vi-aftager-fra/biogasanlaeg/ Top billede for /vi-aftager-fra/biogasanlaeg/

Der er fuld gang i etablering af biogasanlæg

Der er grøde i biogasbranchen og mange anlæg er indviet de sidste par år og lige så mange er under projektering. Dermed vil det være stigende behov for forskellige (energiholdige) restprodukter til supplering af inputtet af gylle ligesom det også kan være behov for afsætning af  ”ekstramængden” af den afgassede biomasse, da landmændene normalt kun tage samme kvantum retur som de leverer til anlægget.

Miljøservice kan hjælpe med begge dele, herunder også den pladskrævende oplagring i gylletanke.

Som en udløber af vor involvering i biogas har Miljøservice i flere år formidlet BioFiber fra Maabjerg Bioenergy A/S i Holstebro.

BioFiber - et tiltalende gødningsprodukt

BioFiber er den faste del fra separation af afgasset husdyrgødning, energiafgrøder og organiske restprodukter som valle og kartoffelpulp. BioFiberen er tørt og tiltalende produkt der er blevet meget efterspurgt da det en koncentreret gødning med god udnyttelse af kvælstof og fosfor.

Formidlingen af BioFiber sker naturligvis med fuld dokumentation til myndigheder og producent

Hej jeg hedder Mogens, vil du gerne vide mere, så er du velkommen til at kontakte mig.

Send os din forspørgsel og lad os kontakte dig

Vil du gerne vide mere om produktet, så send os dine informationer og dit spørgsmål, så undersøger vi sagen og vender tilbage

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/footerBuildingBlock.cshtml)