Er du aftager?

Log ind for at se dine data

Top billede for /vi-aftager-fra/ Top billede for /vi-aftager-fra/ Top billede for /vi-aftager-fra/ Top billede for /vi-aftager-fra/ Top billede for /vi-aftager-fra/

Lad os hjælpe dig, med dit affald...

De politiske vinde har opgraderet affald til at være en ressource og i Miljøservice har vi specialiseret os i at formidle samfundets og industriens restprodukter til nyttiggørelse, - først og fremmest som gødning og jordforbedring til landbrugsjord. Kommunal spildevandsslam (som vi nu kalder biogødning) har altid været vor primære vare, men gennem årene er flere og flere afledte produkter kommet til. Vi har et stort netværk af samarbejdspartnere og ajourført viden på lovgivningen. Vi er kendetegnede ved at vi indgår totalentrepriseaftaler fra restproduktet afhentes til produktionsstedet og til det er slutdisponeret, naturligvis med fuld sporbarhed og dokumentation.

Find dit område herunder.

Kommunale forsyninger

Vi har mere end 25 års erfaring på området og kan løse alle opgaver in…

Kommuner

Vi kan hjælpe med tømning af regnvandsbassiner, tang fra strande, ågrø…

Private virksomheder

Affald er ressourcer, der skal genanvendes

Forbrænding & varmeforsyning

Bundaskens næringsstoffer tilbage til marken

Fødevarevirksomheder

Miljøservice kan aftage jeres restprodukt i takt med produktionen

Biogasanlæg

Kontakt os hvis I mangler hjælp til afsætning eller plads til opbevari…

 

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/footerBuildingBlock.cshtml)