Er du aftager?

Log ind for at se dine data

Top billede for /referencer/frederikshavn-forsyning/ Top billede for /referencer/frederikshavn-forsyning/ Top billede for /referencer/frederikshavn-forsyning/ Top billede for /referencer/frederikshavn-forsyning/ Top billede for /referencer/frederikshavn-forsyning/

Genanvendelse af alle typer biogødning

Rensningsanlæggene under Frederikshavn Forsyning producerer fortrinsvis landbrugsegnet A-slam, men en gang i mellem kan der være en analyse som ikke overholder de strenge danske kvalitetskrav.Et smertefrit leverandørskifte...

I februar 2014 ”sprang” Miljøservice til med kort varsel og håndterede spildevandsslammet fra vore 3 rensningsanlæg. Det betød at vi som producent af slam ikke på noget tidspunkt fik ulemper af leverandørskiftet. Opgaven blev løst professionelt og effektivt for både A- og B-slammets vedkommende. Miljøservice har netop vundet den afholdte licitation på håndtering af spildevandsslammet fra alle 3 renseanlæg. Det er vi meget tilfredse med, og vi glæder os til, at fortsætte det gode samarbejde.Rene Hansen

Frederikshavn Forsyning A/S

Driftsleder

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/footerBuildingBlock.cshtml)