Er du aftager?

Log ind for at se dine data

Top billede for /referencer/daka-biodiesel/ Top billede for /referencer/daka-biodiesel/ Top billede for /referencer/daka-biodiesel/ Top billede for /referencer/daka-biodiesel/ Top billede for /referencer/daka-biodiesel/

Samarbejde siden 2010...

Efter indledende møde i sommeren 2010 startede samarbejdet sidst på året med oplagring af kaliumsulfat i "Miljøservice Slamhotel I/S" og efterfølgende med salg og distribution af produktet til landmænd.Fra problem til værdi...

Vi har efterhånden et etableret samarbejde med Miljøservice. Virksomheden har på alle måder løst opgaven med bortskaffelse og nyttiggørelse af vort kaliumholdige restprodukt på en meget tilfredsstillende, professionel og effektiv måde. Miljøservice as tilførte vores kaliumsulfat en ny ide og det har haft stor betydning.


Læs mere herom i artiklen ''fra problem til værdi''Erik Mansig

Daka Biodiesel

Fabrikschef

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/footerBuildingBlock.cshtml)