Er du aftager?

Log ind for at se dine data

Top billede for /referencer/arla-hoegelund-mejeri/ Top billede for /referencer/arla-hoegelund-mejeri/ Top billede for /referencer/arla-hoegelund-mejeri/ Top billede for /referencer/arla-hoegelund-mejeri/ Top billede for /referencer/arla-hoegelund-mejeri/

Ansvar for Arla's eget rensningsanlæg...

Miljøservice har siden midt i 90´erne haft ansvaret for afsætning af slam fra Arla's eget rensningsanlæg, som producerer ca. 4.000 t/år. Rensningsanlægget blev moderniseret i 2012 hvilket indebar at den tidligere bufferkapacitet blev nedlagt. Derfor sørger Miljøservice for at mellemlagre alt slam i lejede gylletanke indtil udspredningen.En meget tilfredsstillende aftale.

Bortskaffelsen af mejerislammet fra vor vor osteproduktion er i mange år varetaget af Miljøservice. Opgaven er gennem alle årene blevet løst på en ansvarlig og effektiv måde. Miljøservice as varetager opgaven i hovedentreprise, hvilket betyder at vi ikke skal bruge resourcer på finde transportører, lagre og udfylde nødvendige dokumenter. En meget tilfredsstillende aftale.Erling Schmidt

Arla, Høgelund Mejeri

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/footerBuildingBlock.cshtml)