Er du aftager?

Log ind for at se dine data

Top billede for /referencer/århus-vand/ Top billede for /referencer/århus-vand/ Top billede for /referencer/århus-vand/ Top billede for /referencer/århus-vand/ Top billede for /referencer/århus-vand/

Slam fra Egå og Viby rensningsanlæg...

Miljøservice har i over 20 år bortskaffet slam fra større rensningsanlæg i Århus. Siden 1999 har vi afsat slam fra Egå og Viby rensningsanlæg, hvilket udgør ca. 50% af alt slam fra Århus Vand.


 Partneringaftale, en god måde at samarbejde på...

Vi havde gode erfaringer med den partneringaftale vi tidligere havde med Miljøservice as. De gode erfaringer fortsætter med indgåelse af den nye partneringaftale for Egå og Viby rensningsanlæg. De dialogbaserede løsninger har bl.a. betydet at slammet fra Egå bortskaffes i et lukket system så lugtgenerne reduceres til et minimum.Flemming Husum

Århus vand

Driftsleder

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/footerBuildingBlock.cshtml)