Er du aftager?

Log ind for at se dine data

Top billede for /referencer/ Top billede for /referencer/ Top billede for /referencer/ Top billede for /referencer/ Top billede for /referencer/

Udvalgte referencer

Miljøservice A/S har en stor interesse i at servicere vore kunder optimalt. Det giver tilfredse og loyale kunder. For at sikre kvaliteten i vort arbejde foretager vi jævnligt kundetilfredshedsundersøgelser, som herefter analyseres. Resultaterne er et vigtigt bidrag til at Miljøservice A/S hele tiden er fokuseret på kundernes behov. 

Vi har heldigvis mange tilfredse kunder. Her er et lille ”udpluk” af kundernes opfattelse af samarbejdet med Miljøservice A/S

Århus vand

Vi havde gode erfaringer med den partneringaftale vi tidligere havde m…

Arla, Høgelund Mejeri

Miljøservice as har i mange år haft ansvaret for afsætning af slam fra…

Daka Biodiesel

Efter indledende møde i sommeren 2010 startede samarbejdet sidst på år…

Møllerup Gods

Godsejer Anne Sophie Gamborg er bevidst om kredsløbstankegangen og fin…

Frederikshavn Forsyning A/S

I februar 2014 ”sprang” Miljøservice til med kort varsel og håndterede…

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/footerBuildingBlock.cshtml)