Er du aftager?

Log ind for at se dine data

Top billede for /om-miljoeservice/profil/ Top billede for /om-miljoeservice/profil/ Top billede for /om-miljoeservice/profil/ Top billede for /om-miljoeservice/profil/ Top billede for /om-miljoeservice/profil/

Profil

Miljøservice a/s blev stiftet ultimo 1989 af en kreds af 7 slamsugerfirmaer. Det var lige efter at første vandmiljøplan, der bl.a. stillede krav til bedre rensning af spildevand, var vedtaget.

Firmaets formål var på privat basis og på ensartet effektiv måde at drive de mange små kommunale rensningsanlæg, der fandtes på det tidspunkt.

Imidlertid var tiden ikke inde til denne privatisering. Faktisk skal vi frem til kommunalreformen i 2007 hvor rensningsanlæg blev udskilt fra kommunerne som selvstændige selskaber – men det er anden historie.

Miljøservice gennem årene

Miljøservice fandt dog hurtig sin niche som formidler af overskudslammet på rensningsanlæggene. Den første slambekendtgørelse kom også i 1989 og stillede betydelig flere krav til slammets kvalitet og anvendelse og papiradministration. Miljøservice har lige siden været bindeled mellem kommuner/Forsyninger og landbruget.

Gennem årene er den formidlende mængde af kommunal spildevandsslam/biogødning steget støt, ligesom vi nu har flere restprodukter på paletten. Vor speciale er dog stadig at den primære slutdisponering er jordbrugsanvendelse.

De 7 slamsugerfirmaer er siden ophørt eller udtrådt. Nuværende ejer Mogens Jensen, købte Miljøservice i 2004 af daværende ejere, ISS og fhv. direktør Bent Christensen.

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/footerBuildingBlock.cshtml)