Er du aftager?

Log ind for at se dine data

Top billede for /om-miljoeservice/nyttigt-information/publikationer-artikler/ Top billede for /om-miljoeservice/nyttigt-information/publikationer-artikler/ Top billede for /om-miljoeservice/nyttigt-information/publikationer-artikler/ Top billede for /om-miljoeservice/nyttigt-information/publikationer-artikler/ Top billede for /om-miljoeservice/nyttigt-information/publikationer-artikler/

Publikationer & Artikler

Oversigt over publikationer og artikler om biogødning (spildevandsslam) og andre restprodukter.

Biogødning er sund fornuft - En brochure udviklet og udgivet af Miljøservice as.
Læs mere her

Slam på marken - risiko eller ressource (Det strategiske miljøforskingsprogram 2001 - der fokuseres især på miljøfremmede stoffer).
Læs mere her

Hvidbog om slam (Vidensyntese og factsheets, KU-Life, 3. udgave 2016).
Læs mere her

Miljøstyrelsen – målsætning for genanvendelse af spildevandsslam.
Læs mere her

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/footerBuildingBlock.cshtml)