Er du aftager?

Log ind for at se dine data

Top billede for /om-miljoeservice/nyttigt-information/lovgivning-vejledninger/ Top billede for /om-miljoeservice/nyttigt-information/lovgivning-vejledninger/ Top billede for /om-miljoeservice/nyttigt-information/lovgivning-vejledninger/ Top billede for /om-miljoeservice/nyttigt-information/lovgivning-vejledninger/ Top billede for /om-miljoeservice/nyttigt-information/lovgivning-vejledninger/

Lovgivning & vejledninger

Her har vi samlet en oversigt over relevante love, bekendtgørelser og vejledninger relateret til anvendelse af restprodukter til jordbrug.

Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål - Ny 2017 (tidligere "slambekendtgørelsen")
Læs mere her

Vejledning til slambekendtgørelsen
Læs mere her

Tilsynsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om tilsyn med spildevandsslam mm.)
Læs mere her

Vejledning om gødskning og harmoniregler
Læs mere her

Bioaskebekendtgørelsen
Læs mere her

Vejledning til bioaskebekendtgørelsen
Læs mere her

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/footerBuildingBlock.cshtml)