Er du aftager?

Log ind for at se dine data

Top billede for /om-miljoeservice/lagerplads-soeges/ Top billede for /om-miljoeservice/lagerplads-soeges/ Top billede for /om-miljoeservice/lagerplads-soeges/ Top billede for /om-miljoeservice/lagerplads-soeges/ Top billede for /om-miljoeservice/lagerplads-soeges/

Lagerplads til opbevaring af biogødning søges

Egnet lager kan være møddingsplads, plansilo eller hal med betongulv, men den mest udbredte lagertype til dette formål er gylletanke på nedlagte husdyrbrug. 

  • Gylletank, planlager eller hal med fast bund søges til opbevaring af Biogødning (spildevandsslam) på Midt- og Sydsjælland.
  • Vi giver en god lejepris.
  • Vi sørger for indhentning af miljøgodkendelse.

Hvis du har noget at tilbyde, høre vi meget gerne fra dig.

Kontakt os via formular eller telefon her.

Eller kontakt en bestemt medarbejder her.

Er du aftagere...

Vil du aftage næringsrigt Biogødning på fordelagtige vilkår på marken hører vi også gerne fra dig

Du kan læse meget mere om din muligheder som aftagere her.

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/footerBuildingBlock.cshtml)