Er du aftager?

Log ind for at se dine data

Top billede for /om-miljoeservice/30-aars-knowhow/ Top billede for /om-miljoeservice/30-aars-knowhow/ Top billede for /om-miljoeservice/30-aars-knowhow/ Top billede for /om-miljoeservice/30-aars-knowhow/ Top billede for /om-miljoeservice/30-aars-knowhow/

30 års knowhow

Miljøservice der blev etableret i 1990, var oprindelig stiftet med henblik på, at stå for driften af de mange små rensningsanlæg. – Ideen slog ikke an. - Med indførelsen af Vandmiljøplan 1, der stillede store krav til dokumentationen i forbindelse med bortskaffelse af slam opstod i stedet ideen om at virksomheden kunne hjælpe med bortskaffelsen af slam og anvende det som gødning til landbruget. – Fra affald til værdifuld ressource.

I dag er der seks ansatte på Miljøservices kontor og der gøres brug af mange underentreprenører strategisk placeret rundt om i landet.

Negativ syn, vendt til en positiv holdning...

Slam på landbrugsjord har i visse kredse haft et negativt image. Holdningen til genanvendelse af slam er i dag mere positiv idet tanken om recirkulation passer godt til regeringens ressourcestrategi, siger direktør Mogens Jensen.

Miljøservice servicerer både private og offentlige virksomheder.

Biogødning er hovedproduktet...

Vi er i dag en væsentlig aktør på markedet og formidler årligt mere end 200.000 ton restprodukter, hvor hovedproduktet er biogødning (slam) fra kommunale rensningsanlæg. Andre produkter er f.eks. mejerislam, kaliumsulfat, have/parkaffald, å grøde, tang og lignende.
Virksomheden har etableret sig som en ressourcespecialist, der gennem forædling af produkterne og innovative løsninger gør en miljørigtig forskel. 

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/footerBuildingBlock.cshtml)