Er du aftager?

Log ind for at se dine data

Top billede for /for-landmanden/hvordan-goer-du/ Top billede for /for-landmanden/hvordan-goer-du/ Top billede for /for-landmanden/hvordan-goer-du/ Top billede for /for-landmanden/hvordan-goer-du/ Top billede for /for-landmanden/hvordan-goer-du/

Det er let at få biogødning…

Er du konventionel landmand og har du ingen eller mindre husdyrgødning end hvad der svarer til 30 kg P/ha/år og endvidere at afgrøderne må gødskes med biogødning/slam, Ja, så kan du anvende biogødning – spørgsmålet er kun hvor meget du har plads til.

Maksimal dosering af biogødning...

Med den nye fosforregulering, der træder i kraft pr 1/8 2017 er den maksimale dosering for biogødning nu altid 170 kg N/ha. Regelen om max 90 P/ha/3 år udgår og det betyder at man ikke længere skal kigge "bagud".

Fosfor må udbringes med 30 P/ha/år i gns. for alle marker. Det er stadig tilladt at udbringe den gamle ”3-års dosering” på 90 kg P/ha, men man kan så ikke gøre det på mere end 1/3 af ens areal.

Den nye fosforreulering medfører at fosfor i handelsgødning medregnes i den samlede ”kvote” – det var tidligere kun tilfældet når der også anvendtes halmaske.

Til gengæld kan lave P-tal (under 4,0) efter en gradueret skala, løfte doseringen med op til 14 P/ha – dvs i alt op 44 P/ha. Betingelsen er at jordprøverne højst må være 5 år gamle/gælde i 5 år.

Det meste biogødning fra kommunale rensningsanlæg er kategoriseret som "stabiliseret". I korthed må det bruges til afgrøder til modenhed, dvs ikke til grovfoder. Restriktionen gælder kun udbringningsåret. Endvidere skal det nedmuldes straks (6 timer) efter udspredning. Det skyldes dog hygiejemæssige årsager og ikke pga risiko for tab af kvælstof.

Vi tager papirarbejdet for dig...

Det er vigtig for os at du som landmand oplever så lidt papirarbejde og besvær som mulig. Vi har brug for kort eller oplysninger om præcis hvilke(n) mark(er), der skal udspredes på samt at du underskriver en 1-side leveringsaftale. I korthed skriver du som landmand under på at du råder over arealet, men producenten skriver under på at biogødningen opfylder lovens krav.

Miljøservice udarbejder deklaration af biogødningen som du naturligvis også får kopi af.

Efter at have fået oplysninger om marknr, ha-størrelse og identifikation af mark udarbejder Miljøservice en leveringsmeddelelse med kort.  Alle papirer indsendes til kommunens landbrugstilsyn som herefter har 8 dage til at kigge på sagen. Hvis regelen om 90 kg P/ha/3 år er overholdt samt at deklarationen er fyldestgørende er det normalt en formsag for kommunen at give grøn lys til udspredningen.

Når tiden for udbringning nærmer sig tager vi kontakt igen og aftaler tidspunkt. Vognmand, der leverer og maskinstation som spreder biogødningen, får begge udleveret markkort, kontaktoplysninger, mængde- og doseringsangivelser. Parterne snakker indbyrdes således at ”kommandovejene” er kortest mulig.

Herefter er det blot at vente på endelig opgørelse og tage imod pengene for at have stillet arealer til rådighed.
 

Hej, jeg hedder André - har du spørgsmål så tøv ikke med at kontakte mig.

Send os din forspørgsel og lad os kontakte dig

Vil du gerne vide mere om produktet, så send os dine informationer og dit spørgsmål, så undersøger vi sagen og vender tilbage

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/footerBuildingBlock.cshtml)