Er du aftager?

Log ind for at se dine data

Top billede for /for-landmanden/halmbundaske/ Top billede for /for-landmanden/halmbundaske/ Top billede for /for-landmanden/halmbundaske/ Top billede for /for-landmanden/halmbundaske/ Top billede for /for-landmanden/halmbundaske/

Halmbundaske

Miljøservice formidler bundaske fra Fjernvarme Fyn/Fynsværket i Odense. Blokken hvorfra asken udtages er udelukkende halmfyret og det er derfor tale om ren halmaske.

Levering og udspredning af halmaske sker i henhold til Bioaskebekendtgørelsens anvisninger, som i mange henseender ligner det vi kender fra Slambekendtgørelsen, herunder krav om maksimal udspredning af 30 kg fosfor/ha/år.

Ved askeudbringning skal man dog være opmærksom på følgende:

  • Max. 4,0 gr Cd pr. ha pr. 5 år (halmasken er langt fra denne grænse)
  • Max. 5 t tørstof pr. ha pr. 5 år
  • Fosfor fra handelsgødning indgår i loftet på 30 kg fosfor pr. ha pr. planperiode
  • Der er ingen afgrøderestriktioner forudsat asken nedbringes umiddelbart efter udspredning. Sker der ingen nedbringning må der kun dyrkes korn- og frøafgrøder til modenhed. Hvis det udbringes til græsarealer må afgræsning og slætning først ske efter 6 måneder.

Halmasken udspredes typisk med 4-5 t/ha som dækker en kornafgrødes behov fosfor og kalium.

Landsforsøg fra 2006 viser god udnyttelse af fosfor og kalium, både i udbringningsåret og årene efter – særligt på arealer med lave tal.


Typisk indhold i halmaske:

Tørstof: 55 % (asken er vandmættet)
P: 7-9 kg/t
K: 50-70 kg/t, heraf 10-12 vandopløselig
S: 1 kg/t
Kalkeffekt: 100 kg/t

 

Hej, jeg hedder André - har du spørgsmål så tøv ikke med at kontakte mig.

Send os din forspørgsel og lad os kontakte dig

Vil du gerne vide mere om produktet, så send os dine informationer og dit spørgsmål, så undersøger vi sagen og vender tilbage

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/footerBuildingBlock.cshtml)