Er du aftager?

Log ind for at se dine data

Top billede for /for-landmanden/biokompost/ Top billede for /for-landmanden/biokompost/ Top billede for /for-landmanden/biokompost/ Top billede for /for-landmanden/biokompost/ Top billede for /for-landmanden/biokompost/

Biokompost

Biokompost består af en milekomposteret blanding af biogødning (spildevandsslam), have/parkaffald, sigterester fra tidligere kompostproduktioner og halm.

Biokomposten er en meget tiltalende spagnumlignende vare med en tørstofprocent på ca. 65. Komposten sigtes på 25 mm sold og er helt fri for fremmedlegmer. Spredningen sker med staldgødnings- eller slamspreder.

Reglerne for anvendelse og udbringning af Biokompost er de samme som for kommunalt biogødning, dog med den forskel at der ikke er nedmuldningskrav. Det kan derfor uden problemer spredes på vintersæd om foråret.

Af Biokompostens bestanddele er der kun krav til N-udnyttelse af biogødning/slam og da det indgår med en mindre del er N-udnyttelseskravet netto kun 9-11%.

Forsøg udført af Patriotisk selskab i 2000 viser udnyttelse på 20-30%, dog med stor spredning på resultatet.

Tilbagemeldinger fra vore brugere bekræfter en god N-udnyttelse

Hej, jeg hedder André - har du spørgsmål så tøv ikke med at kontakte mig.

Send os din forspørgsel og lad os kontakte dig

Vil du gerne vide mere om produktet, så send os dine informationer og dit spørgsmål, så undersøger vi sagen og vender tilbage

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/footerBuildingBlock.cshtml)