Er du aftager?

Log ind for at se dine data

Top billede for /for-landmanden/biofiber/ Top billede for /for-landmanden/biofiber/ Top billede for /for-landmanden/biofiber/ Top billede for /for-landmanden/biofiber/ Top billede for /for-landmanden/biofiber/

Biofiber

BioFiber produceres af Maabjerg Bioenergy i Holstebro.

BioFiber er den faste del fra separation af afgasset husdyrgødning, energiafgrøder og organisk restprodukter som valle og kartoffelpulp. 

Husdyrgødning udgør mere end 75% af det materiale, der bruges i biogasanlægget.

BioFiber indeholder cirka 30 procent tørstof og har en konsistens som luftig kompost. Der er et betydeligt indhold af fosfor og desuden kvælstof, kalium, magnesium og svovl i produktet.  Ved en normaldosering på ca 7 tons/ha er værdien af næringsstofferne cirka 1.200 kr/ha. 

Der er meget lempelige krav til N-udnyttelse afhængig af udbringningskommune. Ud over næringsstofferne tilføres jorden kulstof, som medvirker til at opretholde jordens humusbalance. Der er ingen afgrøderestriktioner eller krav om nedmuldning, men gødskning med BioFiber skal anmeldes til kommunen med indtegning af arealerne på markkort. 


Typisk analyse af BioFiber

N: 10,5 kg/t
P: 10,0 -
K: 02,8 -
Mg: 06,6 -
S: 01,5 -
kulstof: 112,0 -

 

Hej, jeg hedder André - har du spørgsmål så tøv ikke med at kontakte mig.

Send os din forspørgsel og lad os kontakte dig

Vil du gerne vide mere om produktet, så send os dine informationer og dit spørgsmål, så undersøger vi sagen og vender tilbage

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/footerBuildingBlock.cshtml)